שירותים זמינים כיום

השירות כיום הוא בין תל אביב לנתב"ג, 24/7 (לא כולל יום כיפור).